Har du en uppgrävd trädgård är det enkelt att samtidigt anlägga ett bevattningssystem. Du slipper sedan jobbet med att vattna – och växter, buskar och gräs torkar inte ut.

Bevattning

Bevattning Enkla Trädgården

För att växterna och gräsmattan i trädgården ska hålla sig gröna och friska är det naturligtvis viktigt att vattna på rätt sätt. Tack vare ett heltäckande bevattningssystem från Gardena får allt från häckar till rabatter den tillgång till vatten som de behöver.

Tänk på att en nyligen anlagd trädgård behöver vattnas oftare än en redan etablerad trädgård.

Förutom bekvämligheten i att inte behöva sköta bevattningsarbetet för hand finns det en mängd fördelar med automatisk bevattning, aspekter som är bra att tänka på i alla trädgårdar. Att hålla en jämn fuktighet i rabatten är bra för växterna, se gärna till att vattna vid få tillfällen och i större mängd – en till två gånger i veckan räcker oftast. Det är enklare för växterna att reglera behovet av vatten om du vattnar i sval jord. I varm jord avdunstar mer vatten och genom att vattna på kvällen eller morgonen undviker du det.

För fler bra tips kring bevattning i trädgården, titta på Gardenas tio gyllene regler här!

Vattenslang Enkla Trädgården

Runt trädgården kommer vi ha en häck av tre olika sorter, dessa behöver mycket vatten vid nyetablering, därför har vi valt att lägga ut en fuktslang som automatiskt vattnar plantorna.

Vi valde en fuktslang från Gardena som är anpassad för rader med plantor. Slangen går att koppla ihop upp till 30 meter. Fuktslangen är utrustad med en ventil för att enkelt kunna justera flödeshastigheten. Fuktslangen är 15 meter lång och kan enkelt förlängas upp till maximalt 30 meter.

Här hittar du mer information om fuktslangen!

 

Contour Vattenspridare

Då gräsmattan i Enkla Trädgården inte är rund kommer vi installera en AquaContour som anpassar vattenspridningen efter gräsmattans form. Detta gör att vi endast behöver en vattenspridare för hela gräsmattan.

AquaContour spar vatten och täcker en yta på upp till 350 m². Detta är möjligt genom att området kan bevattnas via 50 nyckelpunkter. Programmeringen är enkel och oavsett om avståndet mellan spridaren och kanten på trädgården är större eller mindre kan täckningen justeras steglöst från 2,5 m till 9 meter.

Spridaren ger en jämn bevattning av gräsmattan och solcellen med litiumjon-batteri ger strömförsörjning utan batterier. Tack vare den automatiska dräneringsventilen är AquaContour också frostsäker.

Mer information om AquaContour hittar du här!